دبیرستان دوره دوم دخترانه غیر دولتی هوشمند باران اداره آموزش و پرورش استان لرستان

تشریح مغز

تشریح مغز

(کلاس 201)

دبیر مربوطه: خانم دکتر عمویی

آزمایشگاه شیمی

انجام آزمایشات شیمی در آزمایشگاه دبیرستان

دبیر مربوطه: جناب آقای آزادی

مسابقات ایروبیک

برگزاری مسابقات ایروبیک در دبیرستان

دبیر مربوطه: سرکار خانم عباس زاده

آزمایش درس زیست شناسی

مشاهده گردش خون ماهی مربوط به درس زیست شناسی پایه دهم در آزمایشگاه دبیرستان

دبیر مربوطه: سرکار خانم دکتر عمویی

تشریح قلب

تشریح قلب توسط دانش آموزان

دبیر مربوطه: سرکار خانم دکتر عمویی

گالری تصاویر

...